Sadržaj Navigacija Traži
 
Ovdje ćete pronaći informacije o Hypo Grupi.
Mali fontSrednji fontVeliki font

Inhalt:

Sie befinden sich hier:
 

IBAN


Konverzija računa: BBAN u IBAN format

Napomena:
Ova aplikacija ne provjerava valjanost broja računa, nego samo pretvara staru konstrukciju bankovnih računa u IBAN konstrukciju prema Odluci o konstrukciji i upotrebi međunarodnog broja bankovnog računa (IBAN) koju je izdala Hrvatska narodna banka, isključivo temeljem vašeg upisa broja računa u za to predviđeno polje, te Banka ne snosi odgovornost za greške koje proizađu iz korištenja predmetne aplikacije od strane korisnika, kao ni odgovornost za štetu koju je korisnik pretrpio uslijed upisanog IBAN-a u naloge za plaćanje i druge obrasce platnog prometa.


Međunarodni broj bankovnog računa - IBAN (International Bank Account Number)

Hrvatski IBAN jedinstveni je identifikator transakcijskog računa klijenta po kojem se obavlja platni promet u kunama i stranim valutama.

S ekonomskim i političkim integracijama u Europi pojavila se potreba za jednostavnijim i povoljnijim prekograničnim plaćanjima. Jednostavnost se u prvom redu odnosi na automatizaciju plaćanja i knjiženja transakcija u prekograničnim plaćanjima (STP-Straight through processing).

Kao prvi logičan korak prema tom cilju pokazala se potreba za uvođenjem standardiziranog broja računa koji podliježe određenim kontrolama (IBAN), a koji bi se koristio u svim zemljama.

IBAN se koristi u zemljama EU u skladu s međunarodnim standardom ISO, prihvaćenim i od Europske komisije za bankovne standarde. Iako IBAN sadrži sve potrebne podatke za izvršenje platnog naloga (država, banka, broj računa klijenta), kod prekograničnih plaćanja potrebno je navesti i BIC – identifikacijsku šifru banke (Bank Identifier Code) kao jedinstveni međunarodni identifikator banke korisnika sredstava.

Usklađujući svoje propise s EU, te u svrhu standardizacije i pojednostavljenja poslovanja, Hrvatska je definirala hrvatski IBAN i propisala njegovu obveznu primjenu za prekogranična plaćanja od 01. listopada 2007. godine. Hrvatski IBAN se izvodi iz postojećeg transakcijskog računa (BBAN – Basic Bank Account Number).

Prednosti korištenja IBAN-a inozemnog partnera pri plaćanju u inozemstvo:

  • Brže knjiženje priljeva na račun inozemnog korisnika;
  • Nema dodatnih troškova inozemne banke za plaćanja u kojima nije naveden IBAN.

Prednosti korištenja Vašeg IBAN-a pri naplati iz inozemstva:

  • Automatsko knjiženje priljeva iz inozemstva na devizni račun odmah po primitku SWIFT poruke;
  • S obzirom na to da IBAN i BIC banke jedinstveno određuje državu, banku i račun korisnika, mogućnost pogrešnog knjiženja gotovo je isključena, a zbog korištenja kontrolnih znamenki pogreške u pisanju rezultirat će porukom o nepostojećem računu;

Korisne informacije vezane uz Vaš račun i korištenje IBAN-a:

  • Kod plaćanja u inozemstvo koristite IBAN inozemnog partnera i BIC banke, čime ćete izbjeći dodatne troškove inozemne banke za plaćanja u kojima nije naveden IBAN, pri čemu se ujedno smanjuje mogućnost pogreške.
  • Poslovne partnere u inozemstvu obavijestite da kod plaćanja u Vašu korist uvijek naznače broj Vašeg IBAN-a i identifikacijsku šifru Banke - BIC, a na računima koje Vi izdajete inozemnim partnerima navedite IBAN i BIC banke.

Gdje možete saznati svoj IBAN?


Vaš IBAN naveden je na svakom Izvatku o stanju i prometu po računu no u slučaju da želite pisanu potvrdu o istom možete se obratiti djelatnicima u odjelu Transakcijskog bankarstva.

Važni podaci:
Matični broj: 1198947
OIB: 14036333877
S.W.I.F.T. / BIC: HAABHR22
Račun Banke - IBAN: HR60 2500 0091 0000 0001 3

Pretraživanje

Schnellsuche:

Brzi linkovi
Usluge i kontakti