Sadržaj Navigacija Traži
 
Ovdje ćete pronaći informacije o Hypo Grupi.

PRIJAVA TOKENOM


Za prijavu tokenom kliknite 'Ulaz'

PRIJAVA DIGITALNIM
CERTIFIKATOM


Odaberite odgovarajuću tipku za prijavu u HYPOnet

Prijava putem Smart Card-a
Prijava putem Smart Card-a
HYPOnetu možete pristupiti kao ovlašteni korisnik kojemu je Banka dodijelila digitalni certifikat, odnosno korisničko ime i token.

Detaljne upute za korištenje HYPOneta potražite klikom na gumb "Pomoć".

Mali fontSrednji fontVeliki font

Inhalt:

Sie befinden sich hier:
 

HYPOnet - Internetsko bankarstvo

HYPOnet - Internetsko bankarstvo za poslovne subjekte


Nova funkcionalnost HYPOneta za pravne osobe!

Ulaganje u investicijske fondove

od utorka, 11. ožujka 2014. godine i pravnim će osobama putem internetskog bankarstva HYPOneta biti omogućeno ulaganje u Hypo investicijske fondove s javnom ponudom.
Nova funkcionalnost HYPOneta pruža mogućnost kupnje, prodaje, zamjene, pregleda transakcija i stanja ulaganja u investicijske fondove HI-growth, HI-balanced, HI-conservative i HI-cash.

Usluga se može aktivirati putem Zahtjeva za promjenama u HYPOnetu za postojeće korisnike HYPOneta ili putem pristupnice za HYPOnet prilikom inicijalnog aktiviranja HYPOneta.

Za sve informacije vezane uz ovu uslugu slobodno kontaktirajte svog financijskog savjetnika ili Hypo Alpe-Adria-Invest na telefonski broj 01/603-2160.

Prednosti HYPOneta:

  • korištenje naših usluga s bilo kojeg mjesta u svijetu gdje postoji pristup Internetu
  • pristup Vašim računima 24 sata na dan, 7 dana u tjednu
  • brže i jednostavnije obavljanje transakcija
  • smanjenje troškova i količine papirnate korespondencije s Bankom
  • ekonomičnija i brža komunikacija s Bankom elektronskim putem
  • povoljnije naknade za obavljanje usluga


Funkcionalnost:

PLAĆANJA

plaćanje svih vrsta naloga u nacionalnom, prekograničnom i međunarodnom platnom prometu

plaćanje slanjem zbrojnog naloga (upload)

interni nalozi

kreiranje platnih naloga prema predlošku

opoziv platnih naloga

skupno potpisivanje

PREGLEDI I ISPISI

pregled platnih naloga

pregled i ispis stanja, prometa i izvoda po svim prijavljenim računima u Banci

preuzimanje (download) pojedinačnih ili skupnih izvoda

pregled kreditnih kartica, njihovih korisnika i prometa po kartičnim računima

pregled odobrenih kredita u Banci

pregled i ispis izvješća o solventnosti (IS2)

pregled i ispis obavijesti o obračunatoj kamati i naknadi

HYPOeTrade

usluga trgovanja putem interneta za tržišta kapitala diljem svijeta

OSTALE POGODNOSTI

podjela ovlaštenja po korisniku na: pregled/unos /potpis

višestruko potpisivanje platnih naloga

odvojena prava za pregled kredita

zaprimanje Obavijesti o priljevu iz inozemstva

hladna arhiva - mogućnost pregleda prometa, izvoda i naloga starijih od godinu dana (od datuma aktiviranja HYPOneta)

administriranje ovlaštenja HYPOnet korisnika za uvid u račune kredita i kreditnih kartica

korespondencija s Bankom

pregled važeće tečajne liste


Uz hrvatsku inačicu, HYPOnet je dostupan na engleskom i njemačkom jeziku.

Tko može postati korisnikom HYPOneta?

HYPOnet je namijenjen domaćim i stranim poslovnim subjektima koji imaju otvoren transakcijski račun u Hypo Alpe-Adria-Banci.

Kako postati korisnik HYPOneta?

Ovlašteni zastupnik popunjenu Pristupnicu osobno predaje svom financijskom savjetniku ili u najbližu poslovnicu Banke, gdje će je potpisati pred djelatnikom Banke. Pristupnicu možete preuzeti u bilo kojoj poslovnici Banke.

Tel.: 0800 14 14
E-mail: hyponet@hypo.hr


Tehnička podrška

Važno - Podrška za Windows XP

Obzirom da je 08.04.2014. Microsoft ukinuo podršku za Windows XP operativni sustav, na svojim Windows Update serverima nadogradnje više neće biti dostupne korisnicima. Ukidanje podrške od strane Mcrosofta, Windows XP sustav će kao takav svakim danom biti iz sigurnosnog aspekta sve ranjiviji, osobito korisnicima koji koriste razne internetske servise, ali i onima koji ne koriste internet.

Sukladno tome, Hypo Alpe-Adria-Bank preporuča korisnicima HYPOneta da, ako je ikako moguće, zamijene Windows XP sustav novijim dostupnim verzijama Windowsa budući da Hypo Alpe-Adria-Bank više ne pruža tehničku podršku za Windows XP sustav.Preuzimanje instalacijskih programa
(driveri, aplikacije i ostalo)
Za pristup instalacijskim programima koristite svoju šifru komitenta.
U slučaju dodatnih pitanja, slobodno nam se obratite na besplatni broj telefona 0800 14 14.
Za detaljnije informacije posjetite nas u najbližoj poslovnici ili nazovite besplatni broj Kontakt centra 0800 14 14.

Pretraživanje

Schnellsuche:

Brzi linkovi
Usluge i kontakti

TeamViewer - podrška korisnicima